FORANALYSE OG WORKSHOP

Formål med for-analysen

Formålet med for-analysen er at sikre et godt grundlag for at kunne etablere det egentlige projekt (foranalyse, kravspecifikation, udbud, kontrakt, udvikling, udrulning, drift og evt. hypercare) og sikre at projektets afgrænsning er korrekt og opfylder projektsponsorens behov.

Herunder at der kan leveres inden for defineret tid, omkostning og scope hvilket er projektets grundramme.

Det mere direkte formål med forestående foranalyse er at kunne levere rammerne for, og derfor første kvalificerede informationsgrundlag, for en endelig kravspecifikation for projektet (erne).

Indhold og Metode anvendt i for-analysen
Denne foranalyse vil gennemgå de relevante forretningskomponenter:
– Udledes af scope

Komponenter i for-analysen (eksempelvis)
For hver komponent, vil for-analysen komme omkring emner som:
– Forretningsmæssig relevans
– Arkitektur
– Kontekstbeskrivelse
– Funktionsbeskrivelse
– Præliminære krav (forløber til den egentlige kravspecificering)

Som afslutning på foranlysen og eventuelle støtte wokrshops vil der blive fremlagt et eller flere konkrete løsningsscenarie(r) for hver af definerede komponenter, som naturligvis vil være sammenhængende både internt og med rammearkitekturen, procedurer, politikker samt forretningsmodellen for kunden.

For-analysen bygger på eksempelvise hovedindsatsområder:
– Opsamling af eksisterende dokumentation, standarder, compliance samt GDPR
– Inddragelse af interessenter
– Intern dialog med udførende faglige ressourcer
– Konklusionen sker på baggrund af ovenstående ud fra de konkrete behov og ønsker samt eventuel særlige ekspertiser jvnd krav og scope for projektet (erne)”.

I DENNE SEKTION FINDER DU

Projektledere IT
Projektledere ØK
Projektledere produktion
CFO´s
Senior Projektledere
Programledere
Procesanalytikere

DEN GODE HISTORIE

Projektleder på indkøb, installering og opstart af nyt IT system til bl.a. forecasting, ordre/lagerstyring, ocean-transporter etc. Systemet skulle supportere salget af tungt industri-udstyr til en årlig indkøbsværdi af ca. US $300 millioner. Systemet blev afleveret indenfor budgettet – i aftalt kvalitet – til aftalt tid. Det nye system gav en straksbesparelse på ca. 23% alene i gennemsnitlig lagerbinding.

VEPE, VEPE

Parallelt med en due diligence samt efterfølgende acquisition proces udviklede jeg IT funktionen eksplosivt fra at være en beskeden enstrenget supportfunktion til at være den ledende kommercielle aktør ifm. udviklingen af selskabets digitale forretningsmodel, herunder varetagelse af UX, design og udvikling samt global infrastruktur, cloud, enterprise mobility, 24/7 support, BI, PMO, Indkøb, leasing og IT governance og compliance. Jeg arbejdede indgående med motivation, forventninger og ansvar som accelerator for den gennemgribende forandring og alle medarbejdere forblev ombord.

PHF, PHF

Projektleder på nedlukning af EFI Nogen skulle jo gøre det, og selvom det ikke var den lykkeligste opgave, er jeg hyret ind til netop at kunne bevare overblikket i et overordentlig “brændende platform” – min spidskompetance er at jeg meget hurtigt danner mig et overblik gennem analyse, erfaring og en effektiv “interessent samling” til belysning af “rigets tilstand.

JL, JL