LEDELSE AF PROJEKTER

De rette folk til opgaven er vigtigt

Hvad er projektledelse

 

Projektledelse er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål i en given tidsramme.

Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring, ledelse, stakeholder management , interpersonelle forhold samt økonomi.

Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer, hvorfor projektledelse som regel også vil være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation.

Som med ledelse er der også med projektledelse forskellige tilgange til  hvorvidt det er nødvendigt at have ekspertice om de tekniske og faglige områder man (projekt)leder.

Projekterne kan have vidt forskelllige størrelser fra en person og op til komplekse projekter med underlagte delprojekter og milliard budgetter.

Projekterne er ofte underlagt en program struktur eller en porteføljeledelse.

Traditionel projektledelse betjener sig af projektledelsestrekanten som grundunivers.

Time – cost – scope.

Hertil kommer det fjerde kerne element: Risiko – risikostyring og risikp mitigering

Projektet bevæger sig inde i dette univers.

Agil projektledelse bevæger sig partielt ud aaf dette ubivers med fokus på den agile leverance (scope)

Basalt set er dette på bekostning af øvrige elementer i projekt trekante.

Der er mange definitioner på et projekt; men som regel defineres projekter som rettede mod et fastlagt mål og som tidsbegrænsede, med begrænset budget og begrænsede mængder af ressourceindsats (mennesker, penge osv.).

Projekter er i sin grundsubstans unike (i modsætning til drift, hvor man har prøvet før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed ofte for tværorganisatorisk samarbejde. Uanset definitionen er projekter et valg. Et valg om at gøre en særlig omtanke og planlægningsindsats for at løse den givne udfordring. Omtanken og planlægningsindsatsen kommer til udtryk i en række discipliner, som tilsammen udgør fagområdet projektledelse.

KANDIDATER I DENNE SEKTION

Projektleder
Projektchef
Projektassistent
Programchef
IT Projektleder
Projektdirektør
IT Projektassistent

“DEN GODE HISTORIE” FRA KANDIDATERNE

Jeg var projektleder på AUH, hvor de skulle have udrullet FIP(Fælles It Platform). Havde ansvaret for en af de største afdelinger, Kvindesygdomme og fødsler. Der var 600 personer og 400 pc-er der skulle håndteres. Alt forløb smertefrit, lige fra analyse af hvilket udstyr de havde og hvad der skulle tages hånd om til selve udrulningen som forløb over 5 arbejdsdage. Fik meget ros efterfølgende for at der ikke opstod kritiske situationer og hvis der var udfordringer, blev der taget hånd om dem straks så arbejdet kunne fortsætte planmæssigt. Dette skyldes godt overblik, god planlægning og god informering til det arbejdende team.

LIJ

Parallelt med en due diligence samt efterfølgende acquisition proces udviklede jeg IT funktionen eksplosivt fra at være en beskeden enstrenget supportfunktion til at være den ledende kommercielle aktør ifm. udviklingen af selskabets digitale forretningsmodel, herunder varetagelse af UX, design og udvikling samt global infrastruktur, cloud, enterprise mobility, 24/7 support, BI, PMO, Indkøb, leasing og IT governance og compliance. Jeg arbejdede indgående med motivation, forventninger og ansvar som accelerator for den gennemgribende forandring og alle medarbejdere forblev ombord.

PHF, PHF

Projektleder på nedlukning af EFI Nogen skulle jo gøre det, og selvom det ikke var den lykkeligste opgave, er jeg hyret ind til netop at kunne bevare overblikket i et overordentlig “brændende platform” – min spidskompetance er at jeg meget hurtigt danner mig et overblik gennem analyse, erfaring og en effektiv “interessent samling” til belysning af “rigets tilstand.

JL, JL